Page 6 - Aquanews
P. 6

SvetvovjAlsyznˇoevajˇcka

   narciarstwo na światowym poziomie w jasnej
      world-class skiing adventures in jasná

V lyžiarskom stredisku Jasná             reštaurácií - panoramatická Rotunda s mož-    V stredisku si prídu na svoje milovníci divo-
        na svahoch pod Chopkom si       nosťou ubytovať sa na Chopku vo výške      kej jazdy v dvanástich rozľahlých freerido-
        v zimnej sezóne 2017/2018       2 004 m n.m.                   vých zónach, ktoré sú pohodlne dostupné
        vychutnáte svetovú lyžovačku                              kabínkovými lanovkami. Vynovený DC
        plnú neopakovateľných zážitkov.    Jednou z významných noviniek v stredisku     snowpark dizajnovaný pre začiatočníkov aj
Najväčšia lyžiarska aréna na Slovensku        v novej lyžiarskej sezóne je Centrum Jas-    skúsených jazdcov, zábavná lyžiarska trať
s výbornými podmienkami pre zimné špor-       ná. Moderná multifunkčná vstupná brána do    Fun Zone s nenáročnými snehovými prekáž-
ty ponúka lyžovačku plnú zábavy, moderné       strediska s nákupnou zónou, pokladňami, in-   kami, Skiline aréna, v ktorej si môžete zmerať
lanovky a bohatú eventovú nádielku. 50 km      focentrom, centrom služieb, samoobslužným    sily a čas medzi bránami, jazda na rannom
kvalitne upravených zjazdoviek vďaka mo-       depotom a novým luxusným štýlovým barom     menčesteri a bohaté raňajky na obľúbenom
dernému zasnežovaciemu systému garan-        CRYSTAL. Nový bar disponuje 120 miestnou     Fresh Track-u, a množstvo iných zaujímavých
tuje lyžovačku minimálne 5 mesiacov v roku      kapacitou a priestrannou vonkajšou terasou    aktivít ponúka stredisko Jasná.
s možnosťou lyžovať na severnej aj južnej      s prvým ohrievaným „horiacim“ stolom na
                           Slovensku.                    Počas sezóny sa môžu návštevníci tešiť na bo-
          strane Chopku. Nekonečnými                             hatú après-ski zábavu, športovo zábavné even-
               výhľadmi vás pri-   Kľúčovou novinkou je moderný nákup ski-     ty ako sú Speed bag race, Hero season trophy,
                   víta kráľovná  passov. Najlacnejší skipass nakúpia lyžiari   Olympijská dedina, medzinárodné freeride pre-
                      horských on-line 3 dni vopred z pohodlia domova.     teky CGC Jasná Adrenalín, snowboardové pre-
                           Ak tak nestihnú spraviť, v stredisku si najlac- teky HELTER SKELTER a na perfektnú zábavu
                           nejší skipas zakúpia v modernej samoobsluž-   na svahu počas Ratrak stage party a kvalitné
                           nej pokladni GOPASS POINT.            gastronomické eventy ako sú Culinary week,
                                                   Full moon dinner a Tatranská večera zážitkov.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11